Medio 2017 werd Rijnstraat 8 in gebruik genomen na een forse renovatie tot ‘Rijkskantoor nieuwe stijl’ van de oude hoofdzetel van het voormalige ministerie VROM (nu onderdeel van het ministerie van I&W). Het aantal ambtenaren dat gebruik maakt van het gebouw is bijna verdubbeld ten opzichte van de oude situatie. Sinds de ingebruikname is het gebouw diverse malen op spraakmakende wijze -,  meestal in ongunstige zin, in de media gekomen. Tijdens de bijeenkomst staan het gebouw en de actuele problematiek centraal.

Er zal worden ingegaan op de vraag: Hoe kan het dat een gebouw dat door architecten wordt bejubeld en winnaar werd van de prestigieuze ARC 17 Architectuur Award en daarbij door de vakjury werd uitgeroepen tot ‘het beste project van het jaar’, verguisd wordt door een (beperkt, maar handig van de publiciteit gebruikmakend) aantal gebruikers. Ambtenaren die volgens de media ‘gillend gek worden’ van het pand en zeggen ‘er niet te kunnen werken’?

Na een korte introductie van de ingrediënten die tezamen het nieuwe rijkskantoor en het effectief daarin werken uitmaken, wordt Rijnstraat 8 belicht. Er wordt ingegaan op vragen als ‘waarover wordt geklaagd en door wie, hebben de klagers gelijk, in hoeverre zijn ze zelf deel van het probleem, wat zijn de achterliggende feiten, welke maatregelen worden genomen, lessons learned, etc’?

De borrel begint om 18:00 uur en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur.

Aanmelden uiterlijk 8 september vóór 12.00 uur.

Verdere informatie of aanmelden kan via: kringrotterdam@kivi.nl