Waarom de Oosterscheldekering zeker 100 jaar wordt

De zeespiegel stijgt, volgens sommigen met meters, buien worden zwaarder en rivier-afvoeren nemen toe. De media staan er bol van. En het zomer hoog water in de Maas van 2021 lijkt een bevestiging van dit beeld. Maar klopt het ook? En waarom vraagt niemand zich dat feitelijk af? Zijn we allemaal papegaaien en praten we elkaar na in doemscenario’s?

Hessel Voortman laat zien dat het allemaal wel meevalt. De doemverhalen blijken vaak te berusten op projecties en voor zover het gaat om echte gebeurtenissen blijkt de koppeling met klimaatverandering zwak. Daar komt bij dat het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in haar laatste rapporten de projecties naar beneden heeft bijgesteld; al heeft nog bijna niemand dat gelezen.

Dus wat te doen? Hessels’ drijfveer is “Verstandige besluiten nemen voor een onbekende toekomst” en doet daarnaar zelfstandig onderzoek sinds 2010. In zijn lezing laat hij zien hoe we rationeel kunnen besluiten over waterveiligheid, ook als de toekomst onzeker is. Hij laat zien wat de echte laatste inzichten uit de klimaatwetenschap zijn. Ten slotte laat hij zien dat wat we daadwerkelijk meten een stuk minder erg is dan de projecties van het klimaat (van onder andere het KNMI) willen doen geloven.

Hessel Voortman is gepromoveerd in Waterveiligheid aan de TU Delft (2003; promotor prof. J.K. Vrijling) en werkte ruim 18 jaar als adviseur en projectmanager voor ingenieursbureau Arcadis. Hij voerde wereldwijd waterbouwkundige projecten uit, waaronder vele waterveiligheidsprojecten. Sinds 2021 is hij directeur-eigenaar van Hessel Voortman Engineering Consultancy B.V. Als onafhankelijk expert opereert hij op het grensvlak van wetenschap, beleid en uitvoering. Hij ondersteunt publieke en private opdrachtgevers met hoogwaardig, kennisgedreven advies. Daarnaast doet hij in eigen beheer onderzoek naar klimaat, zeespiegel en besluitvorming onder onzekerheid. Hij is expert-reviewer van het Intergovernmental Panel on Climate Change.

De borrel begint om 18:00 uur en de maaltijd volgt stipt om 19:00 uur.

Verdere informatie of aanmelden kan via: kringrotterdam@kivi.nl