Het einde van het jaar komt eraan, en het leek ons goed om jullie even te informeren over de activiteiten binnen onze vakafdeling!

SAVE THE DATE: 25 januari 2023 | Deventer => Nieuwjaarsborrel + bijeenkomst Wateroverlast + Algemene Ledenvergadering

Om maar gelijk met de belangrijkste te beginnen: de kerstborrel zetten we om in een nieuwsjaarsborrel, en wel op woensdag 25 januari, in Deventer. Een datum om te noteren in de agenda!

We willen die middag met een inhoudelijke workshop beginnen over Wateroverlast: wat leren we ervan?, georganiseerd door Tauw, bij hun op het kantoor in Deventer. We starten hiermee om 15.00, en dan gaan we daarna door met een Ledenvergadering en nieuwjaarsborrel in de binnenstad van Deventer, vanaf 17.00 uur. Exacte locatie etc. volgt, en zal ook te vinden zijn op onze eigen webpagina op de site van het KIVI. Het is een tijd geleden dat de laatste borrel is geweest, dus we zien uit jullie allen weer te ontmoeten!

Bijeenkomsten afgelopen periode

We proberen vanaf de afgelopen zomervakantie om ongeveer 1x per maand een activiteit te organiseren. De insteek van die activiteiten is heel divers qua onderwerpen en (presentatie)vorm, alsook de locatie waar de activiteit gehouden wordt.

We begonnen in augustus al met een voorstel om de Dijkversterking van de historische Stenendijk bij Hasselt te bezoeken, maar omdat het aantal aanmelding dusdanig laag was, hebben we besloten die door te schuiven naar de eerste helft van volgend jaar. Die komt dus terug, georganiseerd door Waterschap Drents Overijsselse Delta een tweede kans!

In september konden we in Amsterdam het dak op om klimaatadaptatie maatregelen van dichtbij te zien, in de sessie Klimaatadaptatie en groene daken in Amsterdam, georganiseerd met de Hogeschool van Amsterdam. Een mooie sessie, midden in de stad!

In oktober was er een sessie nav een Droogtestudie in Leeuwarden, wat uiteindelijk een digitale sessie is geworden. Een werkvorm die we in de toekomst wel vaker willen inzetten, waarbij we zoeken naar een goede combi tussen zowel fysiek alsook de mogelijkheid om digitaal aan te haken. Deze sessie werd overigens georganiseerd door BZ Ingenieurs samen met de gemeente Leeuwarden.

De geplande sessie over Wateroverlast: wat leren we ervan?, oorspronkelijk gepland voor november, laten we nu samenvallen met de nieuwsjaarsborrel op 25 januari. Hierin zal ingenieursburo Tauw ons meenemen in een aantal lessen uit wateroverlast studies.

De beoogde bijeenkomst over Nature Based Solutions (was gepland samen met kerstborrel), met Henk Nieboer van Ecoshape, schuift daarmee door naar een nader tijdstip volgend jaar, ook in de eerste helft van het jaar.

2e kans! 7 december: Voor de sessie Circulaire proeftuin met klimaatadaptatie en -mitigatie komt een tweede kans, en wel volgende maand al, op 7 december, in Groningen. Als KIVI zijn we van harte uitgenodigd voor een rondleiding over de circulaire klimaattuin, en aansluitend een Barn Talk over dit onderwerp. In de circulaire klimaatproeftuin staat klimaatadaptatie (Building) en klimaatmitigatie (Entrance) centraal. De rondleiding start om 15.00 uur en duurt drie kwartier. Om 16.15 start vervolgens de Barn Talk over Klimaatadaptatie, en er wordt afgesloten met een borrel vanaf 17.15 uur.

Meer info: https://www.linkedin.com/events/barntalk-klimaatadaptatie6999040049858179072/about/ en meer informatie over het vervolgprogramma: https://www.en-tran-ce.org/evenementen/barn-talk-klimaatadaptatie-leren-kijken-leren-doen/, alsook een link naar een video van een vorige rondleiding, ter inspiratie: https://www.youtube.com/watch?v=z8M9QF-dC4Q&t=33s

Zodra de planning van de activiteiten voor de eerste helft van volgend jaar bekend zijn, zullen we u hierover informeren!

CONTACT | IDEEËN

Mocht u ideeën hebben voor activiteiten, of vragen over deze mailing, of om andere redenen met ons in contact wilt komen, dan kan dat via het emailaccount KIVI Landgebruik en Watermanagement met als e-mailadres lw@kivi.nl

Tevens zijn we ook te volgen op de website: https://www.kivi.nl/afdelingen/landgebruik-en-watermanagement

En ook via de speciale LinkedIn community:  https://www.linkedin.com/groups/9012853/

Heeft u nog vragen of suggesties? Laat het ons weten!

Met een hartelijke ingenieursgroet,

David van Raalten

Mede namens de andere bestuursleden Maaike, Annelies, Jibbe, Gert-Jan, Erik en Floris!