Nu de zomervakantie aanbreekt leek het ons goed om jullie te informeren waar we, na een periode van relatief lange stilte, staan als vakafdeling Landgebruik en Watermanagement.

In deze nieuwsbrief nemen we jullie daarom even mee langs de volgende onderwerpen:

1. Resultaten ledenraadpleging 2021

2. Samenstelling huidige bestuur

3. Voorgenomen activiteiten rest van het jaar 2022

4. Hoe ons te bereiken

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Klik hier voor de uitkomstenĀ van de ledenraadpleging 2021.