Werken aan veilige en natuurlijke uiterwaarden

Langs de IJssel opereert Tauw, als penvoerder, samen met groenaannemersbedrijf Bruins & Kwast en rentmeesterkantoor Eelerwoude. Deze combinatie heeft de naam Courant gekregen. We werken aan het project Stroomlijn IJssel, als onderdeel van het Programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. Het moet zorgen voor een betere doorstroming bij hoog water, door overtollige begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen.

Lees verder