Noteer nu reeds in je agenda de datum van donderdag 4 november 2021!

Begin dit jaar organiseerde het KIVI een Teamsmeeting om diverse afdelingen dichter bij elkaar te brengen. De voorzitters van de afdeling Landgebruik en Watermanagement, David van Raalten, en van de afdeling Bouw, Ton Voets, waren daar aanwezig en geven er nu gevolg aan. De afdeling Bouw had al een symposium over groene verstedelijking in de pen zitten. Vervolgens is de afdeling LW daar nu verder bij aangehaakt gezien de complexiteit van deze opgave! Gezamenlijk organiseren beide afdelingen nu een najaarscongres over hoe Nederland eruit zal zien over 25 jaar. 

Insteek is de enorme bouwopgave waar we in Nederland voor aan de lat staan: er moeten de komende jaren liefst één miljoen woningen bij komen, maar waar is daar nog plaats voor? Moeten we gaan bouwen in het Groene Hart en op die manier meer groen verliezen of kunnen we wellicht de huidige steden verder verdichten door er één miljoen woningen bij te plaatsen? Wat is reëel en wat is utopisch? Daarbij is goed landgebruik en watermanagement niet slechts een belangrijke onderwerp, maar richtinggevend aan de voorkant voor welke mogelijkheden nou het beste zijn om tot een klimaatrobuuste inrichting te komen.

Dit alles om op termijn te komen tot een groene en duurzame stedenbouw, rekening houdend met de veranderingen in het klimaat, en waarbij met volle respect de ons omringende groene wereld zal worden gewaardeerd. Van Grijs naar Groen dus, tevens titel van het symposium, ontleend aan De Ingenieur, dat in april 2020 een artikel plaatste met dezelfde titel. 

Deze vragen en nog meer komen aan de orde op het najaarscongres op 4 november 2021 in een middag- en avondsessie in het hoofdbureau van KIVI aan de Prinsessegracht in Den Haag.

Sprekers zijn politici, beleidsmakers, bouwers, academici en studenten. Ieder van hen zal uit zijn of haar eigen ervaring en expertise een visie ontvouwen of een antwoord proberen te geven op deze prangende vragen. De leiding van het congres is in handen van Celina van den Bank, business developer bij KIVI, en emeritushoogleraar Wim Poelman. Het belooft een leerzame en spannende dag te worden aan de rand van het Malieveld in Den Haag. 

Noteer nu reeds in je agenda de datum van donderdag 4 november 2021, verdere gegevens volgen via de website.

Wij hopen je daar te kunnen verwelkomen!

Met vriendelijke groet,

Ton Voets. voorzittter KIVI afdeling Bouw

David van Raalten, voorzitter KIVI vakafdeling Landgebruik en Watermanagement