De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert op woensdag 15 juni van 16:30-18:00 uur via MS Teams het webinar “Asset Life Cycle & Asset Management Activities”.

Tijdens dit Webinar gaat Asset Management Professional Marco van der Kruijf  van Compris in op de duurzame levenscyclus van een asset. Marco van der Kruijf neemt de deelnemers mee in de wereld van asset management.

  • Welke asset-levensfases zijn er?
  • Welke asset management rollen en activiteiten zijn er?
  • Wat betekent het om volgens de ISO55001 te werken?

Hierin wordt gebruik gemaakt diverse voorbeelden door Compris, waarbij asset management activiteiten voor diverse asset eigenaren in Nederland de revue passeren.

Tijdens dit webinar is er ook voldoende ruimte om vragen te stellen en interactief mee te doen. Meer informatie over de spreker Marco van der Kruijf, Asset Management professional bij Compris, zie https://www.linkedin.com/in/marcovanderkruijf/

Celeste Schouten en Kees Jan Grin beiden bestuurslid van de afdeling KIVI Asset Management & Maintenance zullen de introductie en begeleiding van dit webinar verzorgen. 

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot deze bijeenkomst of andere thema’s of webinars, dan kunt u contact opnemen met Kees Jan Grin en/of Celeste Schouten van de afdeling Asset Management en Maintenance via amm@kivi.nl.