Klik hier om de opname terug te kijken. De presentatie van Jochem Frehe kunt u vinden onder 'Documenten'

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2024 een reeks online sessies op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Omdat het verkrijgen van de juiste informatie en de vindbaarheid ervan een steeds grotere rol speelt, zullen alle webinars dit jaar te maken hebben met het centrale thema “Kennis- en netwerkcentra”. We gaan het thema behandelen met casussen vanuit het opdrachtgeversperspectief. We delen onze ervaringen en gaan op zoek naar de aanwezige kennis en toegevoegde waarde in netwerken.

Onze doelgroep bestaat uit mensen die zich herkennen in de rollen van Assetowner, Assetmanager, technisch dienstverlener, adviseur, inspecteur, contractmanager, projectleider, handhaver of gebruiker.

Wij zorgen ervoor dat er in de sessies voldoende ruimte is voor interactie en kennisdeling. Iedere sessie heeft daardoor zijn eigen unieke karakter met soms verrassende uitkomsten.

De sessies worden in het tijdsblok van 16:30 uur tot 18:00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI-website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI-website. Na 18:00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18:30 uur.

We organiseren op woensdag 14 februari 2024 het eerste webinar van het jaarprogramma 2024 en stellen hierin goed opdrachtgeverschap centraal. Immers, bij de opdrachtgever ligt de basis voor het succes, de juiste informatie en de keuze in samenwerking.

Onze spreker is Jochem Frehe, een ervaren manager en strategisch adviseur in de bouw- en vastgoedsector. Tevens actief bij diverse opdrachtgevers op het snijvlak van huisvesting, organisatieontwikkeling en bouw.

Vanuit recente gesprekken met ruim 20 opdrachtgevers deelt hij zijn visie over benodigde competenties voor “goed opdrachtgeverschap”. Hij zal ingaan op het belang van (kennis)netwerken voor het ontwikkelen van competenties en in een praktijkcasus verwerken. Het doel van deze sessie is deelnemers te inspireren om dit jaar een betere invulling te geven aan zijn/haar rol als opdrachtgever.

Meer informatie over de spreker Jochem Frehe, zie Jochem Frehe | LinkedIn of via de website www.dfnbv.nl

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI-website navigeren.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2024”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de vakafdeling AM&M.