De opname is terug te kijken via deze link; de sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2022 een reeks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

De thema’s voor dit jaar zullen gericht zijn op “wat kan” en “wat moet”. Er wordt ingegaan op technische, sociale en maatschappelijke impact van relevante ontwikkelingen en naleving van Wet- en Regelgeving in TBO in gebouwen.

De sessies worden in het tijdsblok van 16.30 uur tot 18.00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI Website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI Website. Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18.30 uur.

Woensdag 2 november 2022 staat het thema Configuratiemanagement bij technisch beheer en onderhoud in gebouwen.

Herkent u situaties dat er een levering, werk of contract wordt afgesproken, maar dat gedurende de uitvoering niet meer bekend is wat precies de afspraken waren? En vooral welke wijzigingen op de oorspronkelijke afspraak zijn gemaakt? Veelal is er sprake van chaos in documentatie, dossiers, wederzijdse verwachtingen, etc. Organisaties verliezen hierbij veel tijd en geld aan correctieve acties. Maar met goed configuratiemanagement zijn deze correctieve acties verleden tijd.

Configuratiemanagement is erop gericht om organisaties producten en diensten te laten leveren, die aantoonbaar voldoen aan de eisen van de opdrachtgever en aan de vigerende wet- en regelgeving.

In dit webinar wordt uitgelegd wat configuratiemanagement inhoudt en waarom het zinvol is toe te passen. Aan de hand van casussen wordt tevens uitgelegd hoe configuratiemanagement in de praktijk van gebouwenonderhoud en beheer toegepast kan worden.

Aart de Jong zal namens de Vakafdeling Assetmanagement & Maintenance het webinar begeleiden.

Rob Reefman, Consultant Configuratiemanagement (zie Rob J B Reefman | LinkedIn) en auteur van het recent verschenen boek “Configuratiemanagement, wijzigen zonder chaos” (zie ook Configuratiemanagement) zal dieper ingaan op het thema en de processen die nodig zijn om configuraties van producten en services te managen.

Uiteraard bouwen we ook deze keer bouwen weer voldoende ruimte in voor vragen en interactie!

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier  binnen de KIVI website navigeren.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2022”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.