Klik hier om de opname terug te kijken. De sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'.

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2022 een reeks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

De thema’s voor dit jaar zullen gericht zijn op “wat kan” en “wat moet”. Er wordt ingegaan op technische, sociale en maatschappelijke impact van relevante ontwikkelingen en naleving van Wet- en Regelgeving in TBO in gebouwen.

De sessies worden in het tijdsblok van 16:30 uur tot 18:00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI-website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI-website. Na 18:00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18:30 uur.

Woensdag 7 december 2022 besteden we voor de 2e keer aandacht het thema Configuratiemanagement (CM2) bij technisch beheer en onderhoud in gebouwen.

In de vorige sessie is voornamelijk de theorie behandeld. In dit webinar nemen we u mee in een concrete casus van het installeren van een nieuwe airconditioning. Gestart wordt met een kort resumé van het procesinfrastructuurmodel van CM2, om vervolgens iedere stap te doorlopen in deze casus. Het doel van dit webinar is de deelnemers duidelijk te maken dat met een gestructureerde procesaanpak veel fouten worden voorkomen.

Aart de Jong zal namens de Vakafdeling Assetmanagement & Maintenance het webinar verzorgen. 

Rob Reefman, Consultant Configuratiemanagement (zie Rob J B Reefman | LinkedIn) en auteur van het recent verschenen boek “Configuratiemanagement, wijzigen zonder chaos” (zie ook Configuratiemanagement) zal zo nodig nadere toelichting geven en antwoord op gestelde vragen. Juist nu is er voldoende ruimte voor vragen en interactie!

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI-website navigeren.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2022”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.