Klik hier om de opname terug te kijken; de sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2024 een reeks online sessies op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen. 

Omdat het verkrijgen van de juiste informatie en de vindbaarheid ervan een steeds grotere rol speelt, zullen alle webinars dit jaar te maken hebben met het centrale thema “Kennis- en netwerkcentra”. We gaan het thema behandelen met casussen vanuit het opdrachtgeversperspectief. We delen onze ervaringen en gaan op zoek naar de aanwezige kennis en toegevoegde waarde in netwerken.

Onze doelgroep bestaat uit mensen die zich herkennen in de rollen van Assetowner, Assetmanager, technisch dienstverlener, adviseur, inspecteur, contractmanager, projectleider, handhaver of gebruiker.
Wij zorgen ervoor dat er in de sessies voldoende ruimte is voor interactie en kennisdeling. Iedere sessie heeft daardoor zijn eigen unieke karakter met soms verrassende uitkomsten.
De sessies worden in het tijdsblok van 16:30 uur tot 18:00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI-website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI-website. Na 18:00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18:30 uur.

We organiseren op woensdag 1 mei 2024 het volgend webinar van het jaarprogramma 2024 en bespreken vanuit het perspectief van de adviseur een tweetal casussen.

Als eerste komt vanuit een eigenaar/gebruikersituatie een groot onderhoudsproject van de Faculteit Technische Natuurkunde (Gebouw 22) van de TU Delft aan bod. Vervolgens bespreken we vanuit een commerciële omgeving (WTC Den Haag) het traject van een initiële verduurzamingsvraag tot een duurzaamheidsadvies en begeleiding van een adviseur.

Onze sprekers zijn Oscar Scheers en John Hoff, beide werkzaam als adviseur bij Traject Adviseurs & Managers. Zij zullen ons meenemen in diverse uitdagingen van de twee projecten en in het algemeen ingaan op enkele informatiebronnen die bij dit soort projecten meerwaarde bieden. Het doel van deze sessie is met deelnemers tips en tricks uit te wisselen. 

Meer informatie over de sprekers, zie Oscar Scheers | LinkedIn en John Hoff | LinkedIn

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI-website navigeren.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor onze mailing list.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de vakafdeling AMM.