Klik hier om de opname terug te kijken, de sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2023 een reeks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Alle webinars zullen dit jaar te maken hebben met het centrale thema “Samenwerking”. Niet verrassend, maar o zo belangrijk. Het thema keert steeds weer terug wanneer we de ontwikkelingen volgen in personeelsschaarste, datagedreven toepassingen en nieuwe contractvormen.

De sessies worden in het tijdsblok van 16:30 uur tot 18:00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI-website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI-website. Na 18:00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18:30 uur.

We organiseren op woensdag 6 december 2023 het laatste webinar van het jaarprogramma 2023 en stellen hierin IT samenwerking centraal.

Aan de hand van een praktijk casus bij de Gemeente Amsterdam wordt toegelicht hoe er omgegaan kan worden met data in verschillende systemen als een Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) en een Vastgoedbeheer systeem.
Vaak wordt data opgeslagen in verschillende systemen, maar in dit webinar wordt u ook meegenomen in koppelingen en synergiemogelijkheden tussen verschillende IT systemen.

Onze sprekers zijn Daan Noordanus, contractmanager Beheer & Onderhoud bij de Gemeente Amsterdam (zie ook Daan Noordanus | LinkedIn) en Martijn van Westerlaak, consultant bij Humble Buildings (zie ook Martijn van Westerlaak | LinkedIn).

Zij zullen de perspectieven van verschillende ketenpartijen belichten en op interactieve wijze, mogelijk zelfs met een live voorbeeld, vraagstukken en oplossingen delen met de deelnemers aan dit webinar.

We verwachten dat de deelnemers geïnspireerd worden met een best practice waaruit zal blijken dat samenwerking in IT loont!

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI-website navigeren. Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2023”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.