Klik hier om de opname terug te kijken. De sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2023 een reeks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Alle webinars in dit jaar te maken hebben het centrale thema “Samenwerking”. Niet verrassend, maar o zo belangrijk. Het thema keert steeds weer terug wanneer we de ontwikkelingen volgen in personeelsschaarste, datagedreven toepassingen en nieuwe contractvormen.

De sessies worden in het tijdsblok van 16:30 uur tot 18:00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI-website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI-website. Na 18:00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18:30 uur.

Woensdag 3 mei 2023 zullen we de ketensamenwerking beschouwen vanuit leveranciersperspectief. Hoe kan een partij verder in de keten zijn toegevoegde waarde aantonen bij de asset owner?

Onze spreker is George van de Rijt,Service Sales Manager Digital & Smart Asset Management bij Grundfos, zie ook George van de Rijt | LinkedIn

In zijn presentatie zullen uitdagingen en ontwikkelingen in het gebouwenonderhoud aan de orde komen, waarbij concrete casussen worden beschouwd bij toepassingen van pompen.

Met een voorbeeld om te verduurzamen, zal aangetoond worden dat in veel situaties het zinvol is niet te lang te wachten met vervangingen.

Aart de Jong zal namens de Vakafdeling Assetmanagement & Maintenance het webinar inleiden.

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI-website navigeren.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.

De link voor deelname ontvangt u na aanmelding via de website.