Lustrumbijeenkomst KIVI Asset management & Maintenance – Samenvatting

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelen op onderhoud en assetmanagement in de afgelopen 10 jaar geweest? En voor welke uitdagingen en ontwikkelingen staan we de komende 10 jaar?

Met die vraag ging KIVI-vakafdeling ‘Asset Management & Maintenance’ op onderzoek uit tijdens de viering van haar 10e verjaardag op 12 mei jl. in het KIVI-gebouw in Den Haag. De lustrummiddag bestond uit 3 lezingen en een paneldiscussie, samen met het aanwezige publiek.

Met Martin Madern en Maarten Visser hebben we gekeken naar een digital twin bij het programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam en de nieuwe trainingsmodelijkheden voor operators die dat biedt. Eric van der Wel nam ons mee in het gebouwenbeheer van de Universiteit Utrecht en de diversiteit aan assets die hierin terugkomen. Timo de Vos sloot de middag af met de reis die APM Terminals MVII heeft gemaakt van zandvlakte tot operatie en de diverse transities die er geweest zijn en die op de organisatie af gaan komen.

Enkele conclusies van de middag:

  • onderhoud wordt specialistischer, benut de kennis in de markt;
  • data is alom aanwezig, gebruik dit op een zinvolle wijze;
  • verandering met kleine stapjes is effectiever dan schoksgewijs;
  • investeren in startende medewerkers is belangrijk om het vak aantrekkelijker te maken;
  • sta open voor de kennis en competenties van de huidige generatie om het vak naar state of the art te tillen door de huidige technieken en methodieken te incorporeren.

We willen alle sprekers en deelnemers bedanken voor hun bijdrage en aanwezigheid.

Wil je meer weten over de activiteiten van de vakafdeling ‘Asset Management & Maintenance’? Kijk dan hier voor onze overige activiteiten de komende maanden: https://www.kivi.nl/amm.