21 september 2023 Minicongres Predictive maintenance 4.0 en ALV AM&M

Afgelopen donderdag waren wij met bijna 30 geïnteresseerden te gast op de Dordrecht Academy, in het schitterend nieuwe Kopgebouw met mooie practicumopstellingen.

De middag begon met een lezing van Arie Schaap over een proof of concept om met machine learning storingen op schepen van Damen te voorkomen. In de eerste pilot is de schroefas gemodelleerd. Door sensoren aan te brengen op een schaalopstelling van een schroefas, en vervolgens puntenwolken vast te leggen van zowel normaal gedrag als afwijkend gedrag is er een basis gelegd voor de algoritmes. Op dit moment wordt er op een schip real-time metingen en analyses gedaan. Na een inwerkperiode van 3 maanden kan het systeem vervolgens de afwijkende parameters identificeren. Hiermee zijn reparaties in te plannen, voordat er een storing optreedt. Het systeem van machine learning wordt iedere keer uitgebreid als er nieuwe afwijkingen gevonden worden. De eerste keer moet de analyse dan nog wel door specialisten worden gedaan, die wereldwijd naar de boten worden toegestuurd voor service. De resultaten zijn nu al veel belovend.

Vervolgens gaf Robbert-Jan ’t Hoen ons een uitleg over de Associate Degree (Ad) opleiding Engineering. Dit is een opleiding, die het gat tussen MBO-niveau 4 en HBO-niveau 6 moet invullen. Deze opleiding is zowel in deeltijd als voltijd te volgen. De lesstof is zorgvuldig in afstemming met het bedrijfsleven gekozen, zodat de gediplomeerde studenten een goede aansluiting vinden bij de behoeften van de arbeidsmarkt. De opleiding bestaat uit blokken van een half jaar: Oriëntatie met basis wiskunde en natuurkunde, Energietransitie, Mechatronica en Constructief ontwerpen. Als extra half jaar is het onderwerp Maintenance te kiezen. Op dit moment is er daarna doorstroming mogelijk naar HBO / Bachelor Werktuigbouwkunde. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen kunnen hier nog meer doorstromingsmogelijkheden bijkomen. Meer informatie is te vinden op de website van de Dordrecht Academy: www.dordrechtacademy.nl

Tenslotte heeft Robbert-Jan ons de practica ruimten laten zien. In deze ruimtes hebben de studenten de mogelijkheid om met behulp van moderne technieken theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.

Onder de geïnteresseerde aanwezigen waren ook (oud) docenten. Men was zeer onder de indruk van de practicum lokalen en gaf aan zelf haast weer in de schoolbanken te willen kruipen.

Intussen was het al na zes uur ’s avonds en had de catering een heerlijk warm buffet en salades neergezet. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er kennis gemaakt en kennis uitgewisseld en hebben wij zelfs een bezoek aan de Maastunnel aangeboden gekregen (alvast dank gemeente Rotterdam) als nieuwe activiteit. Kortom, wij vonden dit als afdeling een zeer geslaagde bijeenkomst.

Met een aantal aanwezigen en de bestuursleden van de afdeling AM & Maintenance is de ALV gehouden. Daarbij zijn naast het bespreken van de financiën en activiteiten twee nieuwe bestuursleden verkozen. Wij zijn zeer verheugd om te melden, dat Arwen Matthijssen en Martijn de Ruijter ons bestuur komen versterken.

De sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'