Klik hier om de opname terug te kijken; de sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2023 een reeks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Alle webinars zullen dit jaar te maken hebben met het centrale thema “Samenwerking”. Niet verrassend, maar o zo belangrijk. Het thema keert steeds weer terug wanneer we de ontwikkelingen volgen in personeelsschaarste, datagedreven toepassingen en nieuwe contractvormen.
De sessies worden in het tijdsblok van 16:30 uur tot 18:00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI-website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI-website. Na 18:00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18:30 uur.

We organiseren op woensdag 1 november 2023 een webinar waarin samenwerking met politiek en maatschappij centraal staan.
Voor gebouwenonderhoud lijken dit thema’s waar we allemaal mee te maken hebben maar tegelijkertijd weinig invloed op hebben.

Onze sprekers Anand Moelchand en Erik van der Wel nemen u mee vanuit hun perspectief als gebouweigenaar en beheerder. Op een interactieve wijze zullen relevante verplichtingen ter sprake komen en oplossingen worden gedeeld hoe kun je met de verplichtingen om kunt gaan.

Het webinar belooft weer een zeer interactieve sessie te worden, met voldoende ruimte voor eigen inbreng.
Het doel van deze sessie is best practices te delen in de relatie tussen gebouwenonderhoud, politiek en maatschappij. En de maatschappij…, dat zijn wij!

Meer informatie over de sprekers:

Erik van der Wel, Afdelingshoofd Technisch beheer en Beleid bij de Universiteit Utrecht, zie Erik van der Wel | LinkedIn
Anand Moelchand, Onderhoudsadviseur bij Habeko Wonen, zie Anand Moelchand MRE | LinkedIn

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI-website navigeren.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2023”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.

Aanmelden via de KIVI website. De link voor deelname wordt via email toegestuurd,