Klik hier op de opname terug te kijken

De KIVI-afdelingen Tunneltechniek en Ondergrondse Werken (TTOW) en Maintenance houden zich onder andere bezig met het ontwerpen en onderhouden van cut-and-cover tunnels, boortunnels, afgezonken tunnel, de af- en toeritten daarvan, verdiepte wegen en spoorwegen, tunnelinstallaties, verlichting, ventilatie enzovoorts, ondergronds bouwen, ondergrondse ruimten en kelderconstructies.

De afdelingen TTOW en Maintenance organiseren gezamenlijk een workshop die de twee werelden van onderhoud en ontwerp samenbrengt. We kunnen veel van elkaar leren en de synergie en afhankelijkheden tussen deze twee vakgebieden zijn groot. Aan de hand van een drietal praktijkvoorbeelden zullen een viertal sprekers ons meenemen wat slim onderhoud kan betekenen voor de beheerders, hoe de contracten op de markt zouden kunnen worden gezet maar tips en tricks voor ontwerpers van tunnels.

De workshop zal digitaal plaats vinden op donderdag 29 april 2021 van 16:00-18:00 uur. Je kunt je aanmelden via de website.

Het programma bestaat uit:

16:00-16:10 Opening welkomstwoord

 • Linda Docters van Leeuwen en Sipke Huitema zullen u welkom heten.

16:10-16:40 Blankenburgverbinding/BAAK – spreker MTC (consultancy) 

 • Bram ten Klei, Assetmanagement consultant, o.a. als RAMS manager betrokken (geweest) bij de Gaasperdammertunnel en nu de  Blankenburgverbinding. INNOCY
 • De succesfactoren voor een geoptimaliseerde tunnel:
  • De cultuur, organisatie en het team
  • Het belang van samenwerking (intern en ook zekere extern)
  • De technische invulling: aanpak, de methoden, laaghangend fruit en innovaties

16:40-16:45 Pauze

16:45-17:15 Koning Willem Alexander Tunnel (KWA) - spreker ON

 • Gijs Peters, Contract manager (KWA Tunnel, PGO Limburg (ProRail), Industriesporen Chemelot (RHDHV). Strukton
 • De succesfactoren voor een geoptimaliseerde tunnel:
  • Terugblik:               Nieuw team, nieuwe techniek, nieuwe klant, nieuw succes !!
  • Kernwoorden:        Samenwerken (onze Tunnel), transparant en proactief  en ‘in controle’
  • Oneliner:                Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal

17:15-17:20 Pauze

17:20-17:50 Waterwolftunnel onderhoudscontract – spreker managing agent,

 • Albert Kandelaar (OG Provincie NH) & Bart Duijvesteijn (gedelegeerd B&O voor tunnels PNH)
 • Slimme keuzes maken in beheer en onderhoud op basis van het ontwerp:
  • Hoe heeft de provincie Noord-Holland het beheer en onderhoud van zijn tunnels georganiseerd en waarom
  • Ervaringen met deze vorm van samenwerking tussen overheid en markt
  • Langjarige overeenkomsten als basis voor de samenwerking
  • B&O betekent anticiperen op de toekomst en meegaan in ontwikkelingen, hoe geven we dat vorm

17:50-18:00 Afsluiting en Wrap Up