Uitnodiging Maintenance Webinar: Smart Maintenance Onderzoek

Powered by NVDO en Nederlandse Defensie Academie

Dinsdag 31 oktoberĀ lĀ Online

Voor meer informatie klik hier!

Samen met relevante kennispartners, ondersteunt de Nederlandse Defensie Academie de krijgsmachtonderdelen bij het ontwikkelen van Smart Maintenance. De bijdrage van de Nederlandse Defensie Academie omvat het beter modelleren van faalmechanismen, gebruik makend van beschikbare (sensor)data. Faalmodellen voor corrosie, abrasie of vermoeiing zijn ook relevant buiten Defensie.

Dit webinar geeft inzicht in de toepasbaarheid van faalmodellen in het algemeen en het behandelt enkele concrete voorbeelden.

Tijdens dit leerzame webinar bespreken we:

  • Motivatie voor het gebruik van faalmodellen
  • Toepasbaarheid algoritmes om onderhoudsbeslissingen te ondersteunen
  • Twee benaderingen:
    • Data gebaseerde aanpak
    • Model gebaseerde aanpak
  • Voorbeelden en praktijkcasussen

Sprekers

Tiedo Tinga, hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie en Universiteit Twente

Zijn onderzoek richt zich op het toepassen van kennis van faalmechanismen in het bepalen van degradatie en voorspellen van storingen.

Chris Rijsdijk, Universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie

Zijn onderzoeksinteresse omvat het ondersteunen van onderhoudsbeslissingen met data.

AANMELDEN