Klik hier om de opname terug te kijken. De sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'

De Vakafdeling Asset Management & Maintenance organiseert in 2024 een reeks online sessies op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Omdat het verkrijgen van de juiste informatie en de vindbaarheid ervan een steeds grotere rol speelt, zullen alle webinars dit jaar te maken hebben met het centrale thema “Kennis- en netwerkcentra”. We gaan het thema behandelen met casussen vanuit het opdrachtgeversperspectief. We delen onze ervaringen en gaan op zoek naar de aanwezige kennis en toegevoegde waarde in netwerken.

Onze doelgroep bestaat uit mensen die zich herkennen in de rollen van Assetowner, Assetmanager, technisch dienstverlener, adviseur, inspecteur, contractmanager, projectleider, handhaver of gebruiker.
Wij zorgen ervoor dat er in de sessies voldoende ruimte is voor interactie en kennisdeling. Iedere sessie heeft daardoor zijn eigen unieke karakter met soms verrassende uitkomsten.

De sessies worden in het tijdsblok van 16:30 uur tot 18:00 uur opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien via de KIVI-website. De sheets worden in pdf eveneens gedeeld via de KIVI-website. Na 18:00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 18:30 uur. We organiseren op woensdag 6 maart 2024 het tweede webinar van het jaarprogramma 2024 en laten aan de hand van een casus van het Provinciehuis Overijssel in Zwolle zien hoe er op het gebied van verduurzaming versneld is.

Onze spreker is Erik Ruikes, een ervaren manager bij Heijmans, is nauw betrokken bij dit project en zal ons meenemen in diverse uitdagingen die zijn overwonnen. Hij zal tevens ingaan op enkele relevante netwerken en informatiebronnen die bij deze casus meerwaarde hebben geboden. Het doel van deze sessie is met deze casus als best practice deelnemers handreikingen te geven bij hun uitdagingen op het gebied van verduurzaming.

Meer informatie over de spreker Erik Ruikes, zie Erik Ruikes | LinkedIn

Voor meer informatie over het jaarprogramma of over de voorgaande sessies, kunt u hier binnen de KIVI-website navigeren.
Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2024”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s van het jaarprogramma, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van de vakafdeling AMM.