De Vakafdeling Maintenance organiseert in 2021 maandelijks online sessies waarin aspecten worden behandeld op het gebied van technisch beheer en onderhoud (TBO) in gebouwen.

Als kader wordt uitgegaan van standaarden zoals ISO 55000-Assetmanagement, ISSO Duurzaam Beheer en Onderhoud, NEN-normen en andere standaard richtlijnen. Tegelijkertijd wordt een praktische invulling gegeven vanuit het perspectief van het technisch beheer en onderhoud van het monumentale KIVI-gebouw. Ook zullen we regelmatig koplopers, marktleiders en objectieve kennisdelers uitnodigen om hun verhaal te doen.

Het doel van de sessies is deelnemers mee te nemen in het ontwikkelen van een visie, strategie en concreet beleid en deelaspecten. De sessies vinden maandelijks plaats op elke 1e woensdag van de maand en worden kleinschalig opgestart.

Op elke 1e woensdag van de maand zijn de volgende thema’s gepland:

Nr

   Week

  Datum

 Onderwerp

1

   5

  3 februari 2021

 Visieontwikkeling Technisch Beheer en Onderhoud in gebouwen

2

   9

  3 maart 2021

 Vastgoedstrategie, planning en besluitvorming

3

   14

  7 april 2021

 Onderhoud in de levenscyclus van assets

4

   18

  5 mei 2021

 Assetinformatie

5

   22

  2 juni 2021

 Organisatie, uitbesteding en samenwerking

6

   27

  7 juli 2021

 Risicomanagement en kwaliteitsborging

7

   31

  4 augustus 2021

 Commissioning, oplevering en overdracht in onderhoud en gebruiksfase

8

   35

  1 september 2021 

 Impact van verduurzaming en digitalisering in beheer

9

40

6 oktober 2021

Exploitatie van vastgoed

10

44

3 november 2021

Financiële inzichten en kengetallen in TBO

11

48

1 december 2021

Terugblik en evaluatie programma maintenance sessies 2021

De sessies vinden plaats van 16.30 tot 18.00 uur via Teams en worden in dit tijdsblok opgenomen, zodat men ze nog eens terug kan zien op het internet. Digitale inloop start om 15.30 uur. Na 18.00 uur is er gelegenheid digitaal na te praten tot 19.00 uur.

De eerste sessie gaat dus over Visieontwikkeling Technisch Beheer en Onderhoud in gebouwen. KIVI Maintenance bestuurslid Aart de Jong van Tiberius Maintenance, tevens lid van de KIVI Gebouwcommissie en werkzaam als adviseur Technisch Beheer en Onderhoud zal deze sessie verzorgen en een aantal gastsprekers hun ervaringen laten toelichten.

Aanmelding dient te geschieden via de KIVI-website, zie deze link.

We streven naast kennisdeling naar veel interactie, ook buiten de sessies om.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen, meldt u dan hier aan voor het laatste nieuws dat we tevens zullen delen in de Community “Gebouwenonderhoud 2021”.

Heeft u voorstellen of ideeën met betrekking tot de thema’s, dan kunt u contact opnemen met Aart de Jong.