Verslag van BMT Symposium Laat de technologie de zorg helpen
dd 17 juni 2011

Spreker 1:
Prof. Oei - Hoe maak je de zorg beter + Hoe maak de zorg meer kosten-effectief?

Voorbeeld 1:
In Nederland wordt 12,5% van de kinderen te vroeg geboren. Daarvan overleeft slechts 50%. De kosten hiervan zijn gemiddeld 50 000 euro per kind, of 800 miljoen per jaar.
Het toedienen van progresteron helpt om de baarmoeder rustig te houden en kan het aantal vroeg-geborenen halveren. Echter, met de conventionele middelen zijn de risico gevallen niet te bepalen.
Met het Electrohysteron kan worden bepaald of de baarmoeder onrustig is. Een nieuw ontwikkelde sensor (de weeën pleister) maakt gebruik van dit principe en is eenvoudig toe te passen.
Voorbeeld 2:
In Nederland overlijden jaarlijks bijna 2000 patienten, in ongeveer 70% van de gevallen door menselijke fouten, waarvan een groot deel door slechte samenwerking (overdracht etc).
In Eindhoven worden teamtrainingen gegeven in een simulatiecentrum. Hierbij wordt een levensechte situatie gesimuleerd. De teams vergeten meestal binnen 10 minuten dat het een simulatie is.
Uit onderzoek blijkt dat na dergelijke trainingen het aantal babies met zuurstofgebrek daalt met 50%, en tevens het aantal babies met hersenbeschadiging met 50% daalt. Dergelijke trainingen zijn nu verplicht voor all gynaecologische centra.
De kosten van medische missers bedragen in Nederland 1,4 miljard euro per jaar. Ervan uitgaande dat trainingen in een simulatiecentrum het aantal missers kan halveren zou het zinnig zijn alle medische specialisten in Nederland te trainen, wat een besparing zou opleveren van 700 miljoen euro. Voor 15000 specialisten x 5000 euro per specialist zouden de kosten 75 miljoen euro zijn.  De netto besparing is dan nog altijd 625 miljoen euro per jaar.
Voorbeeld 3: Hoge babysterfte in Nederland (2-3 x % in landen als Belgie en Zweden).
Uit onderzoek blijkt dit vooral veroorzaakt te worden door de miscommunicatie tussen de eerste en tweede lijn. In NL is de kans op overdracht bij het eerste kind 70%, waarvan de helft tijdens de bevalling zelf.
Daarnaast is een hoger % vrouwen in Nederland ontevreden over hun bevalling (20% tegen 10% in Engeland). Een van de punten is het ervaren gebrek aan aandacht. Naar aanleiding daarvan liet Prof Oei liet vervolgens een filmpje zien over een nieuw initiatief, waarbij gebruik wordt gemaakt van de weeën sensor (pleister): een App voor coaching tijdens de bevalling. Hiermee kan ook vooraf al worden geoefend in het gecontroleerd ademhalen. Tijdens de bevalling wordt de informatie van de sensor verbeeld in een boom waaraan takken groeien die bladeren krijgen. De richting van de tak, de afstand tussen de bladeren en de grootte van de bladeren geven informatie over de weeën. Door de boom op de muur te projecteren is bij binnenkomst in de kamer voor de medicus direct te zien hoe het met de bevalling gaat.

Spreker 2:
Paul Smit
Momenteel werken er 1 miljoen personen in de zorg. Verwacht wordt dat in 2025 in de zorg 60% meer personeel nodig dan nu: 470 000 personen extra. In de andere sectoren zijn naar verwachting slechts 19000 personen extra nodig. Hiermee stijgt het % van het BNP dat wordt uitgegeven aan zorg van 14% nu naar 24% in 2025. (Interessant is dat hij later opmerkt dat zorg meer oplever dan het kost: zorg geeft een rendement van 30-130%).

Redenen:
- we eten meer, bewegen minder
- we verwachten steeds meer en betere zorg maar kennen de kosten niet.
- we leven langer en zijn meer ziek.
Interessant is dat 5 van de 10 aandoeningen met de hoogste stervenskans veroorzaakt worden door ongezonde leefgewoontes.
Coronaire aandoeningen, beroerte, diabets, longkanker, arthrose.
Daarnaast is de productiviteitsstijging in de zorg geringer dan in de industriële sectoren.

Zijn voorstel is de zorg niet te rantsoeneren maar toekomstbestendig te maken. Hoe?
- verbeterprocessen: a la in de industrie; in de industrie gebeurde dit onder invloed van concurrentie (die in de zorg grotendeels ontbreekt)
- preventie!!!
- productiviteitsstijging: indien het mogelijk is de productiviteit ieder jaar met 4% te laten stijgen zijn er geen extra mensen nodig in de zorg.
- Meten is weten. Snellere diagnoses. B.v.: het ontrafelen van het eigen genoom kost nu nog 5000 euro. Naar verwachting is dat over 10 jr nog maar 500 euro. Hiermee kan vooraf de effectiviteit van een behandeling (medicijnen) kunnen worden bepaald = geld besparen en tijd besparen.
- Netwerk zorg
- chronische => insitutionele zorg (duidelijker zijn mijn aantekeningen niet).

Conclusie:
Preventie ++
Productie ++
Acceleratie van innovatie in acute zorg + voor chronisch zieken
Toelatingssysteem voor nieuwe behandelingen veel sneller.

Spreker 3:
Ben van Miltenburg
Onderwerp: wat ze nu doen (analyse / verandering in mindset + nadruk op kwaliteit (nieuw voor zorgverzekeraars)

Zij hebben uit hun databank allerlei interessante info gehaald.
Vb: COPD: 3% van de verzekerden, maar 9% van de uitgaven.
1: Preventie en lifestyle: verbetering te behalen?
2: Is er veel verschil in best – worst practice?
=> daarna onderhandelen over de kwaliteit op basis van de gegevens.
Analyse huisartsengroepen in Friesland: duurste = 2 x de goedkoopste.
- Monitoring
- Zelfmanagement
- Over / ondermedicatie + psyched / funfactor + sociale media / communities bij jongere groepen = v tips en motivatie.
Lifestyle aanpassingen begeleiding : veel winst te behalen.
Bij Diabetes zien zij precies hetzelfde.
Perspectief over 10 jaar: investeringen wooin de keten levert veel op. Investering nu, opbrengst later.
Tijdsbestek in NL: 2-3 jaar = te kort.
Huidige infrastructuur onvoldoenden
Nieuwe technologie -> kwaliteitsverbetering?
Met bedrijfsleven samenwerken voor opbrengst over 10-20 jaar.
Nog een paar voorbeelden:
Medicatiebox: medicijnendoosje dat pas opengaat op het moment dat de pil moet worden ingenomen.
Client huizen: locaties waar zonder arts bepaalde bepalingen worden verricht (b.v. cholesterol)
Robotica: in leger van US worden soldaten naast het slagveld geopereerd middels een operatierobot die vanuit Washington worden bestuurd.