Op donderdag 30 maart 2023 van 15:30 tot 17:30 uur organiseert de afdeling Medische Technologie in samenwerking met het KIVI bureau een digitale sessie over de doorontwikkeling van de afdeling Medische Technologie naar bredere netwerkvorming en kennisdeling binnen KIVI en binnen de life sciences en health sector.

Steeds vaker staat de ingenieur voor grote complexe vraagstukken waar de samenwerking met andere disciplines onontbeerlijk is om tot oplossingen te komen. Op de grensvlakken van sectoren en technologieën liggen misschien wel de meest interessante kansen. Denk bijvoorbeeld aan de kansen voor integratie van medische technologie met smart phones en ICT, of cross-overs binnen de bredere life sciences & health sector met biotech en pharmatech.

Binnen KIVI zijn 226 ingenieurs aangesloten bij de afdeling Medische Technologie. Ook binnen andere afdelingen (elektro, telecom en meer) is er belangstelling voor medische technologie en relevante kennis aanwezig. Er zijn gedeelde activiteiten maar de netwerkvorming blijft beperkt. Over alle disciplines heen heeft KIVI meer dan 13.000 leden. Door niet te verbinden laten we kansen liggen.

Buiten KIVI zijn het met name de aanpalende life science & health sectoren waar kansen voor kennisdeling liggen die nu niet worden benut.

Tijdens de sessie verkennen we welke kansen voor netwerkvorming en kennisdeling er binnen KIVI en de life sciences & health sector nu liggen en wat de randvoorwaarden zijn om dit succesvol te doen. Benutten we die kansen beter als wij doorgroeien naar een bredere afdeling Medtech en de Life Sciences & Health sector?

Je kunt je aanmelden via de KIVI website. De link voor deelname wordt via email toegestuurd.