Maatschappelijke uitdagingen als vergrijzing, minder handen aan het bed en disruptieve pandemieën vragen om innovatieve oplossingen.

Ingenieurs in de Life Sciences, Health & Medical Technologies dragen bij aan de ontwikkeling van deze innovatieve oplossingen.

Het vraagt van ingenieurs naast diepgaande kennis en vaardigheden in de eigen discipline, steeds meer kennis van en integratie met andere disciplines en een leven lang leren en ontwikkelen.

Door de organisatie van bijeenkomsten, studiedagen en excursies dragen wij bij aan de doelstelling 'levenslang leren'. KIVI speelt bovendien een rol in het contact tussen de opleidingen en het werkveld.

Vind je het leuk om hierbij betrokken te worden in het bestuur of om activiteiten te organiseren? Stuur dan even een mail naar Elfride.Dijkstra@kivi.nl