Op 20 februari j.l. vond de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Medische Technologie plaats.

Het verslag is te downloaden via deze link.