Het afgelopen jaar heeft voor het bestuur van KIVI Medische Technologie een wisseling van de wacht gebracht. In maart 2018 zijn een aantal bestuursleden vertrokken en er zijn nieuwe bestuursleden aangetreden.

Het huidige bestuur bestaat uit Eras Draaijers (voorzitter), Ward Cottaar (secretaris), Jorrit de Vries (penningmeester) en Hans Dunning (algemeen bestuurslid). Hoewel wij vol enthousiasme en plannen zitten, hebben wij nog wel versterking nodig. Niet in het minste omdat Ward Cottaar ons binnenkort ook zal verlaten.

Met de wisseling van de wacht is er veel jong bloed het bestuur binnen gestroomd, daarnaast zijn wij ook op zoek naar mensen met ervaring en een netwerk binnen de medische techniek. Wij zoeken enthousiastelingen, ongeacht het werkveld. Een dergelijke combinatie van energie, ervaring en gedeeld enthousiasme brengt ons het team dat de komende jaren de visie van KIVI Medische Technologie kan uitdragen. 

Mocht jij je geroepen voelen om je in te zetten voor een beter en effectiever KIVI, laat van je horen!

Je kunt je melden door een email te sturen naar Eras Draaijers erasdraaijers@gmail.com of naar Jorrit de Vries jorritdevries@protonmail.com.