Zeton is wereldleider in het maken van geautomatiseerde pilot plants voor de chemische industrie. Deze pilot plants worden klantspecifiek gebouwd. Om een beeld te schetsen van het formaat van deze pilot plants: deze kunnen formaat tafelmodel hebben voor bijvoorbeeld het gebruik in een klein laboratorium, maar je kunt ook denken aan complete zelfstandig opererende modulaire gebouwen.

Om een idee van een klant te kunnen omzetten in een werkende installatie zijn verschillende disciplines nodig. Process engineering, maar bijvoorbeeld ook mechanical engineering, software engineering en last-but-not-least goed getrainde constructeurs. Want Zeton verzorgt zowel de engineering als de constructie, dit allemaal vanuit één locatie. 

Na ontvangst met een bakje koffie geeft Zeton een presentatie met speciale aandacht voor de besturingstechniek. Hierna wordt een bezoek gebracht aan de constructiehal waar dan waarschijnlijk een bijna gerede grote installatie zal staan. Afgesloten wordt met een hapje en een drankje.

Let op:
Vanwege de vertrouwelijkheid van de door Zeton uitgevoerde projecten en het project in aanbouw die men laat zien, wil Zeton op voorhand de deelnemerslijst (naam + bedrijfsnaam) inzien. Directe concurrenten kunnen niet toegelaten worden.

Programma
15:00 uur Ontvangst koffie.
15:15 uur Welkom en presentatie Zeton algemeen.
15:40 uur Presentatie vervolg met meer nadruk control systems. Algemeen en daarna meer in detail over de modulaire opzet die we bij de pharma projecten gebruiken.
16:15 uur Rondleiding in de productiehallen.
17:30 uur Afsluitende borrel.