Europese subsidie van 7 miljoen voor verdere ontwikkeling warmtebatterij TNO en TU/e

 

magazine

De Europese Commissie heeft in het kader van het Horizon2020-programma 7 miljoen euro subsidie toegekend voor de verdere ontwikkeling van de warmtebatterij van TNO en TU Eindhoven.

Opslag van duurzame energie is geen nieuw idee. Wel nieuw is dat TNO en de TU/e een warmtebatterij hebben ontwikkeld die stabiel en zonder energieverlies presteert en bij juist gebruik zeker twintig jaar meegaat. De batterij is betaalbaar en niet groter dan een koelkast. Dat is een doorbraak, die energieopslag toepasbaar maakt tot op het niveau van huizenblokken of zelfs individuele woningen.”

De warmtebatterij werkt met twee componenten: waterdamp en een zouthydraat. Breng die twee bij elkaar en het water bindt zich aan het zout, waarbij zoutkristallen ontstaan. Bij dat proces komt warmte vrij en die kan bijvoorbeeld worden omgezet in elektriciteit.

Het grote voordeel is, dat het proces omkeerbaar is. Als je opnieuw warmte in het systeem brengt, bijvoorbeeld de energie van zonnepanelen op een stralende dag of van een  draaiende windturbine, komen water en zout weer los van elkaar. Dus: zolang water en zout gescheiden zijn, is er energie opgeslagen. Breng je die twee weer bij elkaar, dan komt er warmte en daarmee energie vrij. De warmtebatterij van TNO en de TU/e kan laden en ontladen zonder dat er energieverlies optreedt. De kunst was om te voorkomen dat de zoutdeeltjes tijdens het omzettingsproces zouden beschadigen en zo hun werking zouden kwijtraken.

Lees meer.

Source: http://npt.pmg.nl/nl/companycorner/50240451/T19249N0014XMDM/compacte-stabiele-en-betaalbare-warmtebatterij?kw=&t=637039693225546031