Op Chemelot in Geleen moet een kenniscentrum ontstaan voor de verduurzaming van de chemische industrie. Het moet op termijn goed zijn voor honderd ‘hoogwaardige’ banen.

 

Die intentie hebben de vier bij het project betrokken partijen uitgesproken. Het gaat om de Universiteit Maastricht, TNO, de Brightlands Chemelot Campus en Sitech Services, dat de bedrijven op chemiecomplex in Geleen faciliteert.

Omslag
Het is de bedoeling dat het kenniscentrum bijdraagt aan het ontwikkelen van toepassingen en technieken die de chemische industrie helpt haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en veiligheid te realiseren.Het centrum heeft de werknaam Brightlands Sustainable Technology Center (BSTC) meegekregen en gaat met name antwoorden zoeken op de vraag hoe de chemische industrie de omslag van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen voor elkaar kan krijgen.

Source: https://m.limburger.nl/cnt/dmf20181022_00078164/honderd-banen-bij-geleense-denktank-duurzame-chemie