VSPARTICLE maakt tijdrovend zoeken naar katalysatorrecepten overbodig

 

Katalyseproductie is in de meeste gevallen op zich ook al een chemisch proces. Ook bij Delft IMP. De technologie van VSParticle is wat dat betreft waarschijnlijk nog iets meer disruptief, meent CEO Aaike van Vugt. “Onze technologie betreft geen chemische maar een fysische synthese. Dat is de grootste verandering is ten opzichte van de bestaande katalysetechnologie. We genereren nanoscopische metaaldeeltjes en deponeren die vervolgens direct."

Aaike legt het heel mooi uit in 'lekentaal': “Een chemische reactie kun je vergelijken met een 'click' tussen mensen. Je bent afhankelijk van de vraag of het wederzijds is. Zo ben je in de chemie afhankelijk van de vraag of de natuurwet een reactie toestaat. Als je zo'n reactie wilt herhalen, moet je steeds de juiste condities scheppen en die condities ook gecontroleerd in stand houden. Bij een fysisch syntheseproces hoeft dat niet. Daar is het altijd hetzelfde. De moleculen moeten reageren. Ze hebben geen keuze, vanwege de vanderwaalskrachten. Er is altijd een vorming van het gewenste materiaal. Dus kan een simpele intuïtieve aansturing volstaan. De nood aan allerlei recepten bestaat hier niet."

huidige generatie katalysatoren via trial and error

Aaike van Vugt: “De huidige katalysatoren zijn grotendeels ontwikkeld met kennis die is opgedaan via heel wat 'trial and error'. Nu pas begint men een beetje te begrijpen welke nanodeeltjes actief de katalysereactie teweegbrengen, alsook hoe de traditionele toegepaste katalysatoren werken. Via VSParticle-technologie zijn veel nauwkeuriger deeltjes te produceren met een specifieke  grootte en compositie. Hoe beter de verschillende katalytische deeltjes los van elkaar te produceren zijn, hoe meer we leren over specifieke eigenschappen. Met de huidige deeltjesgenerator van VSParticle kunnen we onderscheid maken tussen deeltjes van bijvoorbeeld 4, 5 of 6 nm. In de volgende generatie hopen we nog verder te kunnen gaan en een onderscheid te kunnen maken tussen deeltjes van 100 en 101 atomen. De meerwaarde ontstaat dan als we precies kunnen zeggen welke deeltjes wél en welke niet katalytisch actief zijn."