De KIVI-afdelingen Informatica, Limburg en Zuid slaan samen met het Netwerk voor Vrouwelijke Ingenieurs en de Open Universiteit de handen ineen voor een inspirerend ITXperience event op zaterdag 25 november. De dag start om 10:30 uur met een plenaire Key Note van vrouwelijke top-wetenschapper prof.dr Tanja Vos, hoogleraar Software Engineering bij de Open Universiteit én bij de Polytechnic University of Valencia over een radicaal nieuwe methode van Software Testing.

Abstract Tanja Vos: Van Rationeel naar Empirisch - Een paradigmaverschuiving in Software Testonderwijs

In de snel evoluerende wereld van softwareontwikkeling wordt de rol van software in onze samenleving steeds prominenter. Hierdoor wordt de kwaliteit van software van cruciaal belang. Echter, deze kwaliteit is niet altijd vanzelfsprekend. Een van de meest gebruikte benaderingen om kwaliteit te waarborgen is software testing. Maar helaas schieten veel huidige informaticacurricula tekort in het opleiden van studenten tot bekwame testers.

In deze keynote vertellen we over de behoefte aan een paradigmaverschuiving in het software testonderwijs. Het rationele paradigma dat we nu gebruiken is gebaseerd op redenatie en problem solving, waarbij we uitgaan van een specificatie en gaan testen of het softwaresysteem aan die specificatie voldoet. Echter die specificaties zijn vaak afwezig, incompleet of onduidelijk. Dit leidt vaak tot frustratie en een gevoel van inconsistentie bij studenten. Dit draagt uiteindelijk bij aan een gebrek aan motivatie voor testing en alle gevolgen die daarop volgen.

We moeten het empirische ontwerp paradigma gaan gebruiken in het onderwijs. Het empirische paradigma ziet testen als een experiment, waarbij je proefondervindelijk gaat testen of een software systeem voldoet aan de verwachtingen van de eindgebruiker. Vergelijkbaar met hoe medische artsen diagnoses. Door testen te benaderen als een leerproces waarbij studenten hypotheses formuleren en onderzoeksvragen stellen, kunnen we een nieuwe generatie testers creëren die flexibeler omgaan met onduidelijke specificaties en complexe technologieën.

En dat is hard nodig, want met de snelle opkomst van AI en generative systemen worden duidelijke specificaties en kwaliteitskarakteristieken alleen maar meer de norm. Denk aan systeemeigenschappen als intelligentie, responsability, explianability. Die zijn niet allemaal duidelijk te vatten in eenduidige specificaties, maar zullen toch getest moeten worden.

Deze keynote verkent de voordelen van de empirische benadering en hoe deze kan worden geïntegreerd in informaticacurricula. We bespreken de resultaten van studies naar sensemaking bij het ontwerpen van testgevallen en hoe dit heeft geleid tot inzichten over effectief softwaretestonderwijs.

De tweede plenaire lezing (14.00-14.45 uur) wordt gegeven door Stephanie Martin-LeSage, Principal at Valcon | CDO Advisory | Data Governance. Zij spreekt over de link tussen een wetenschappelijke studie en de toepassing daarvan in de praktijk, specifiek wanneer het gaat over Data Governance Maturity. Ook vertelt zij hoe wetenschappelijk onderzoek haar helpt in haar dagelijks werk als consultant. 

Van 11.20-13.00 uur vindt de KIVI parallel sessie plaats, die wordt verzorgd door Ali Özbakir, postdoctoral fellow Computer Science Department Open Universiteit

Abstract Ali Özbakir: Smart Living - GO-Kit's Intelligent Solution for Sustainable Homes

GO-Kit is a smart home management system to help households reduce their carbon emissions by managing their energy use. The system focuses on two main areas: heating and power usage. To reduce gas usage for heating, GO-Kit uses a pre-heating and variable setback temperature schedule that maximizes efficiency and reduces energy waste while maintaining comfort levels. For power usage, the system reduces both base and peak loads by turning off standby devices, lights in unoccupied rooms, and shifting energy usage to off-peak hours. These operations rely on sensing and forecasting the occupancy of the house and rooms. Therefore, GO-Kit also detects and predicts occupancy at the room level to inform energy management decisions and ensures seamless operation of the heating system.

Ali Özbakir is currently a postdoctoral fellow in Open Universiteit Computer Science Department, having obtained his Ph.D. in Geophysics from Utrecht University. His expertise lies in data analysis, time-series forecasting, and the development of geohazard software. Beyond his professional commitments, Ali finds enjoyment in armchair mountaineering and contributes actively to volunteer projects that promote environmental conservation and outdoor exploration

Er zijn gedurende de dag parallelsessies, waarbij KIVI Limburg samen met de OU een meeting organiseert op het snijvlak van Informaticatoepassingen / AI en Duurzaamheid. Er zijn ook lezingen op het gebied van Design Science, Mens & Techniek in Accounting, lunchpauze activiteiten met Deepfake en augmented reality demo's, informatiesessies van de verschillende informatica en informatiekunde opleidingen van de Open Universiteit.

De dag wordt afgesloten met een gezellige borrel. Het complete programma is te vinden op de website van ITXperience day.

Geef je op via het aanmeldformulier

Locatiegegevens

De ITXperience day vindt plaats bij 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. Raadpleeg de website van het congrescentrum voor de actuele bereikbaarheidsinformatie. De locatie is lift- en rolstoeltoegankelijk.

Vanaf Centraal Station ‘s-Hertogenbosch: Congrescentrum ’s-Hertogenbosch bevindt zich op ongeveer 10 minuten loopafstand van ‘s-Hertogenbosch Centraal Station. Wanneer je de station uitgang ‘Paleiskwartier/Brabanthallen’ neemt en rechtsaf de Parallelweg inslaat, zie je de toren van het congrescentrum na ongeveer 10 minuten verschijnen. Deze toren is tevens de hoofdentree.         

Met de auto: Op de ruime parkeerplaats van het congrescentrum kun je makkelijk de auto kwijt. Er zijn vier elektrische oplaadpunten, deze bevinden zich rechts van de ingang, naast de fietsenstalling. Parkeerkaarten (€ 10,-) zijn alleen met pin te betalen op de locatie.