(Engish below)

Met korting naar Women in Energy op 11 November 2022

Op vrijdag 11 november vindt het Women in Energy – NL evenement plaats bij het KIVI in Den Haag. 

Women in Energy brengt op deze dag vraag en aanbod samen; vrouwelijke professionals die graag door willen stromen, en de organisaties die op zoek zijn of die deze professionals ondersteunen in hun loopbaan- en leiderschapsontwikkeling.
Als lid van KIVI/NVI kun je met korting naar deze dag.
Ontmoet 100 (ervaren) vrouwelijke professionals uit de hele breedte van de energiesectoren tijdens een dagprogramma met sprekers, binnen interactief programma en op de netwerkborrel.

Conferentie & paneldiscussies
Tijdens het ochtendprogramma worden deelnemers via lezingen en paneldiscussie geïnformeerd en geïnspireerd over de kansen en uitdagingen voor vrouwen in de energietransitie.
Marsha Wagner opent vanuit Topsector Energie. Naast haar bieden we het podium aan inspirerende sprekers als Marjolein de Gorter (TenneT), Sarike van Wette (Alliander), Sahar Yadegari (VHTO) en Anne Schipper (Utrecht Municipality en voormalige voorzitter van Jong RES).

Interactief middagprogramma
Het middagprogramma is gericht op matchmaking en het bouwen aan nieuwe connecties en verbindingen. Bedrijven en organisaties verzorgen vanuit meerdere vergaderruimtes binnen het KIVI matchmaking sessies, workshops en loopbaanbegeleiding. Je kunt je vanaf dinsdag 11 oktober inschrijven voor workshops en sessies van onder Alliander en TenneT, VHTO, Sustainable Talent, 75inQ en meer.

Netwerk app
Via een app kun je je van te voren aanmelden voor de verschillende sessies. Bovendien biedt Women in Energy via deze app alle deelnemers de gelegenheid om voor en na het evenement in contact te komen met elkaar en de sponsoren, om zo het optimale te halen uit het evenement. Maak dus nu al een afspraak met de mensen die je echt wilt spreken op 11 November!
Tijdens de netwerkborrel is er tijd en gelegenheid om na te praten je netwerk te vergroten.

Organisatie
Women in Energy 2022 wordt georganiseerd door 75inQBrandmarionZaken die Zin geven, Blue Green Feather (Windpowernl) en KIVI Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs

De organisatie wordt ondersteund door een Comité van Aanbeveling met vertegenwoordigers vanuit de verschillende branches.

Aanmelden met korting
Als lid van KIVI krijg je 11% korting op een dagticket.
Ga naar https://www.womeninenergy.nl/live2022/ om een ticket te kopen en gebruik de code NVIWIE2022 .

Meer informatie
Meer informatie: info@womeninenergy.nl

English

Discount tickets for Women in Energy on November 11th, 2022

On Friday 11 November, the Women in Energy – NL event will take place at KIVI in The Hague. Women in Energy brings female professionals together with organizations that are looking for them or that can support their professional and leadership development.
As a member of KIVI/NVI you can attend the event with a discount.

Meet 100+ female professionals from the energy sectors during a day program with speakers, an interactive program, and during a networking drink.

Conference & Panel Discussions
During the morning program, participants are informed and inspired about the opportunities and challenges for women in the energy transition through lectures and panel discussions.
Marsha Wagner opens from the Energy Top Sector. In addition, we are joined by inspiring speakers like Marjolein de Gorter (TenneT), Sarike van Wette (Alliander), Sahar Yadegari (VHTO) and Anne Schipper (Utrecht Municipality and former president of JongRES).

Interactive Afternoon Networking
The afternoon program focuses on matchmaking and building new connections and connections. Companies and organizations provide matchmaking sessions, workshops, and career counseling from several meeting rooms within the KIVI. You can register from Tuesday 11 October for workshops and sessions from Alliander and TenneT, VHTO, Sustainable Talent, 75inQ, and more.

Network App
Register in advance for the various sessions via our network app to start networking with other participants and sponsors before and after the event.
This way you can already make an appointment with the people you really want to talk to on November 11th!
During the networking drink, participants can chat about that day and continue networking.

Organizers
Women in Energy 2022 is organised by 75inQBrandmarionZaken die Zin geven, Blue Green Feather (Windpowernl) and KIVI Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs.
In addition, the organization is supported by an Advisory Board with representatives from various sectors.

Sign up for a discount
As a member of KIVI, you get an 11% discount on a day ticket.
Go to https://www.womeninenergy.nl/live2022/ to buy a ticket and use the code NVIWIE2022 .

More information
More information: info@womeninenergy.nl

Women in Energy NL 

info@womeninenergy.nl

www.womeninenergy.nl