Ben jij een gedreven vrouwelijke ingenieur en wil jij je netwerk, kennis en ervaring inzetten voor anderen? Dan is er nu een mooie kans!

(English below)

KIVI Netwerk Vrouwelijke Ingenieurs (NVI) helpt vrouwelijke ingenieurs en techniekstudentes meer zichtbaarheid te geven: vakgerichte lezingen voor vrouwen door vrouwen, coaching, bedrijfsexcursies, netwerken en ervaringen met elkaar delen en roundtables met vrouwelijke rolmodellen. Het bestuur bestaat uit succesvolle en gedreven vrouwen met een sterke focus op het vergroten van aanwezigheid van vrouwen in het bedrijfsleven

Recente door NVI georganiseerde activiteiten zijn de lunchsessies met vrouwelijke rolmodellen. Op het programma voor de komende periode staan het jaarlijks event Women in Science en inspirerende podcasts rond het thema persoonlijke ontwikkeling.

Het huidige bestuur van NVI is op zoek naar nieuwe, energieke en enthousiaste (bestuurs)leden om de afdeling en de activiteiten verder te ontwikkelen en te blijven vernieuwen. We zoeken een secretaris, een penningmeester en meerdere event officers. Ook studentes worden van harte uitgenodigd om te reageren. 

Een plek in het NVI bestuur geeft jou de kans om je eigen zichtbaarheid te vergroten, je netwerk uit te breiden en je vaardigheden te ontwikkelen. En daarnaast is het gewoon leuk om te doen.
Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Diana van den Heuvel, diana.vandenheuvel@siemens-energy.com 

------------

Network of Female Engineers is looking for (board) members!

Are you an enthusiastic female engineer or technical student and do you want to use your network, knowledge and experience for others? Then we have a great opportunity!

KIVI Network of Female Engineers (NVI) is a network that facilitates the visibility of female engineers and technology students: subject-content-oriented lectures for women by women, coaching by women, company excursions, networking and sharing experiences with other women and roundtables with female role models. The board consists of successful and driven women with a strong focus on increasing the presence of women in business.

Recent activities organized by NVI are the lunch sessions with female role models and the annual event Women in Science. And for the second half of this year inspiring podcasts focusing on personal development will be shared every month.

The current NVI board is looking for new, energetic and enthusiastic (board) members to further develop the NVI ambitions and continue to innovate the department and activities.

Recently two new board members joined the NVI board and we are looking for a secretary, a treasurer and event officers. Students are also invited to respond.

A place on the NVI board gives you the opportunity to increase your own visibility, expand your network and develop your skills.

Are you interested or do you want more information? Please contact Diana van den Heuvel, diana.vandenheuvel@siemens-energy.com.