Helaas hebben we vastgesteld dat de belangstelling te beperkt is om deze activiteit te laten doorgaan. Daarom zien we ons genoodzaakt 29 september te annuleren. We houden u graag op de hoogte van een eventueel vervangend alternatief op een ander moment.

Op donderdag 29 september 2022 organiseert de afdeling Rail van KIVI (Koninklijk Instituut Van Ingenieurs) de activiteit “Bouwen rond het spoor”.

In Nederland zijn steeds meer binnenstedelijke ontwikkelingen en grote bouwopgaven vlakbij het spoor. Middels deze fysieke activiteit wordt u meegenomen in de wereld van de gebouwde omgeving met mooie raakvlakken voor de spoorinfrastructuur. Tijdens deze activiteit nemen diverse specialisten mee in het werkveld om rondom het spoor te bouwen. Vanuit het ingenieursbureau Arcadis neemt Verali von Meijenfeldt vanuit haar expertise mee over planstudie ontwikkelingen. Paul Dreef (SPIE, voorheen Strukton Worksphere) neemt u mee vanuit het aannemers perspectief en digitaal ontwerpen en Caroline Brunekreef (ProRail) een gebiedsontwikkelingen bij knooppunten.

KIVI afdeling Rail nodigt u van harte uit om inzicht te verkrijgen voor deze mooie initiatieven en toepassingen bij het spoor!

Programma (tijdschema) activiteit
17:00u – 20:00u

17:00 – 17:05   Begin inloop bij Arcadis Amersfoort
17:05 – 17:10   Welkomstwoord door Bas Bollinger (Global director rail, Arcadis en bestuur KIVI Rail)
17:10 – 17:45   Stedelijke opgave: Wat we willen is nog nooit gedaan, presentatie door Verali von Meijenfeldt (City Executive Amsterdam, Arcadis)
17:45 – 18:15   Gebiedsontwikkelingen en knooppunten, presentatie door Caroline Brunekreef (Projectmanager BONS, ProRail)
18:15 – 18:45   Bouwen over het spoor: de uitdagingen, presentatie door Paul Dreef (Design and Build manager, SPIE)   
18:45 +             Uitloop, vragen en discussie
18:45 – 19:45   Maaltijd + borrel
20:00                Afsluiting door Erland Tegelberg (Voorzitter KIVI Rail)

Kosten
Aan deelname aan deze activiteit zijn géén kosten verbonden voor KIVI leden en studenten. Niet-leden € 15,-.

Aanmelden kan via de website. Voor vragen kunt u een e-mail sturen aan de Afdeling Rail: railsystemen@kivi.nl met als onderwerp “Bouwen rondom het spoor”.