Voor dinsdag 15 januari a.s. is Johan van Boggelen, Operationeel Manager HISarna bij Tata Steel bereid gevonden een voordracht over dit proces voor ruwijzerproductie te verzorgen.

Recentelijk is de eerste duurproef van 6 maanden met HIsarna gestart, hét duurzame alternatief voor het hoogovenproces. Met deze doorbraaktechnologie kan de hoeveelheid energie en de CO2-uitstoot van een staalbedrijf met minimaal 20% worden gereduceerd. In combinatie met afvang en opslag van CO2 kan de uitstoot daarvan met minimaal 80% worden gereduceerd.

Na deze duurtest breekt de volgende fase aan van het ontwerpen, bouwen en testen van een HIsarna-installatie op industriële schaal. HIsarna is bij Tata Steel in IJmuiden bedacht en wordt op de site ontwikkeld en getest.

Als operationeel manager is Johan van Boggelen nauw bij deze ontwikkelingen betrokken en zal ons uit de doeken doen of hierin de toekomst (voor IJmuiden) ligt, en zo ja…wat daarvoor nog nodig is.

De bijeenkomst van 15 januari wordt gecombineerd met de nieuwjaarsbijeenkomst van de regio Alkmaar.