Meer dan 80 deelnemers luisterden naar de presentatie van Roy Janssen

Het netwerkcafe van 7 november 2022 zullen we niet snel vergeten. We hebben nog nooit meer dan 80 deelnemers gehad. Tijdens het aanmelden zagen we al dat we niet zonder meer in de Voorzaal van de Groote Sociëteit zouden pasten. Toen we dit gingen melden bij de Sociëteit bleek dat zij zelf ook een grote activiteit, een paar dagen later, dan ons netwerkcafe gepland hadden. Het punt was dat we niet genoeg stoelen hadden en de stoelen van de Sociëteit echte heren stoelen waren. De oplossing was 90 kleinere stoelen huren.

Uiteraard kwam dit door het onderwerp Warmtepompen. Onze spreker Roy Janssen van ATAG vertelde een zeer compleet verhaal over dit onderwerp. Erg interessant was het Actieplan van Minister Rob Jetten: vanaf 2024 moeten er 100.000 warmtepompen per jaar geïnstalleerd worden en vanaf 2026 een verhoging naar 1500 warmtepompen per werkdag. Dit is een mooi plan maar niet haalbaar omdat er te weinig vakmensen zijn en de productie van dergelijke aantallen warmtepompen is niet mogelijk.

Een hybride warmtepomp is wel een goed middel om je gasverbruik terug te dringen. Hij noemde als voorbeeld van 1400 m3 naar ongeveer 400 m3 per jaar. Er zijn veel mensen die denken aan terugverdientijden. Bij een hybride warmtepomp is dit aanzienlijk korter dan bij een all eletric warmtepomp.

De belangstelling voor dit onderwerp kwam ook omdat een groot aantal van de aanwezigen van plan was een hybride warmtepomp aan te schaffen.

Wij vonden het jammer dat we niet alle belangstellenden konden laten deelnemen, daarom hebben we een tweede sessie bedacht, namelijk op 15 februari 2023. Aanmelden hiervoor kan via de KIVI website.

Namens KIVI regio Gelderland, Gerard Thomas