Vanaf dinsdag 22 november is de tentoonstelling Cruquius 2020 te bezoeken in Cruquius Museum. Maak kennis met vernieuwende ideeën van studenten over de Toekomst van Nederland Deltaland. Vereniging Vrienden van De Cruquius schreef een prijsvraag uit om studenten te prikkelen dit urgente vraagstuk met een frisse blik te benaderen.

Vijf studenten presenteren hun ideeën in de tentoonstelling Cruquius 2020 en op www.haarlemmermeermuseum.nl. Tot 20 januari kan het publiek haar stem uitbrengen op het beste idee. Op 27 januari reikt burgemeester Weterings de juryprijzen en de publieksprijs uit in de Waterzaal van Cruquius Museum. De prijsuitreiking zal inhoudelijk ingeleid worden door Gerard Doornbos, Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland. 

Cruquius 2020: Toekomst Nederland Deltaland  

Hoe houden we Nederland Deltaland met zijn polders de komende 100 jaar bewoonbaar, leefbaar en veilig? Studenten (universitair en hbo) bogen zich over dit mondiale vraagstuk, dat invloed heeft op vele deelgebieden als vervoer, landbouw, lifestyle, energiehuishouding, bedrijven en ICT. De studenten kregen ook specifieke aandachtspunten van Haarlemmermeer voorgelegd. Zoals de verzilting van de polder, een betere benutting van de in onbruik geraakte (Haarlemmermeer-spoorweg) infrastructuur, de klimaatbestendigheid van en leefbaarheid rond Schiphol.  

Oplossingen 

Vanuit verschillende studierichtingen kwamen inzendingen binnen, zoals de Academie voor Bouwkunst, TU Delft, Wageningen Universiteit en enkele Hogescholen. De vakjury selecteerde vijf oplossingen op basis van breedte van de visie, de onderbouwing en verrassende perspectieven.  
Een greep uit de innovatieve oplossingen: een gemaal 2.0 door het gebruik van aardwarmte; inzet van een zandmotor; wateropslag en levering in tijden van droogte en een beweegbare waterkering; opslag van duurzame energie.  

Publiekstem 

Het publiek kan tot 20 januari haar stem uitbrengen op het beste idee via een papieren stembiljet bij de tentoonstelling, of via een online stemformulier op www.haarlemmermeermuseum.nl. De tentoonstelling in Cruquius Museum kan door de week tussen 13 en 17 uur, en in het weekend tussen 11 en 17 uur bezocht worden.