Limburg Regio's Samen sterker Innoveren door samen te voegen

KIVI Leden van de Regio’s Limburg Zuid (RLZ) en Noord & Midden Limburg (NML)

Samen sterker innoveren

Wij, de besturen van deze twee Limburg regio’s, hebben het voornemen om met ingang van 1 januari 2023 beide regio’s samen te voegen tot één “Regio Limburg”. In deze brief willen deze samenvoeging toelichten.

Sinds 2 jaar in de coronatijd werkten de beide regio’s intensief samen om een aantal Webinars te organiseren en vanuit andere regio’s en afdelingen te delen. Deze Webinars werden goed bezocht en de afstand tussen de leden werd digitaal overbrugd. Daarnaast dreigen er bestuur vacatures te ontstaan die we deels willen oplossen door onze krachten te bundelen. Ook willen we de bestuur structuur vernieuwen om jonge leden de kans te geven hun bijdrage te leveren.

Onze Missie voor de nieuwe “Regio Limburg” is vooral gericht op Ingenieurs (Ir. & Ing.) in Limburg en aangrenzende Regio’s en Afdelingen. De focus is vooral gericht op Kennisdeling, Loopbaanontwikkeling en Beroepsoriëntatie.

Om dit alles te ondersteunen onderhouden we contacten met Ingenieursverenigingen VDI-Düsseldorf, IE Vlaanderen, en de meer specifieke Technische Afdelingen van KIVI op de TU-Eindhoven.

Onze maatschappelijke betrokkenheid zal daar waar nodig worden ingezet waar kennis ontbreekt. Denk aan Limburgse Gemeenten, de Provincie en plaatselijke Energie-coöperaties. Onze betrokkenheid op het gebied van de Energietransitie de Circulaire Economie en Transport zal meer vorm moeten krijgen.

Jullie begrijpen natuurlijk wel dat deze betrokkenheid niet alleen vanuit het bestuur kan plaatsvinden. Wij willen leden betrekken en uitnodigen om ons hierbij te ondersteunen. Hierover zullen we jullie later nog informeren.

 

Om de onderlinge contacten te handhaven zullen we in de verschillende regio’s Zuid, Midden en Noord-Limburg borrels en excursies organiseren. Dit geldt ook voor de kontakten met de diverse opleiding instituten. Naast de Excursies hebben we ook geleerd dat Webinars veel mensen trekken. In de toekomst zullen we ernaar streven de lezingen en excursies ook via videoverbinding te koppelen. KIVI doet dit ook Landelijk. In de tweewekelijkse nieuwsbrief van KIVI staan alle excursies en lezingen vermeld en kun je zien of ze alleen lokaal zijn of ook via videoverbinding. Met vriendelijke groet en binnenkort tot ziens.

 

Ir. Theo Nohlmans

Dr. Ir. Frans Thoolen

Regio Limburg Zuid

Regio Noord- en Midden-Limburg

Voorzitter

Voorzitter

t.nohlmans@gmail.com

Frans.thoolen@outlook.com