Op woensdag 25 oktober heeft KIVI Regio Midden in Utrecht een bijzondere lezing verzorgd over de technische aspecten waar je mee te maken krijgt als rechter bent bij een internationaal tribunaal. Fons Orie, rechter van het Joegoslavië Tribunaal hield een boeiende lezing over de betekenis van natuurwetenschappelijk bewijs (forensic science).

Hij ging uitgebreid in op de bewijsvoering van mortierbeschietingen, teneinde vast te stellen vanaf welke plaats de granaten werden afgevuurd. Naast sporenonderzoek speelde ballistiek een belangrijke rol bij de vaststelling van de oorsprong van de afgevuurde projectielen.

Daarnaast stond Fons stil bij de betekenis van moderne technologie in de bewijsvoering zoals bijvoorbeeld satellietbeelden en DNA analyse.

Ter introductie schetste hij de ontwikkeling vanaf de jaren 90 in de internationale berechting van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid.

Aanwezig waren 26 personen.