De regio start het najaar met een netwerkbijeenkomst in de vorm van een stadswandeling. We hebben in Wijk bij Duurstede begeleiding van een stadsgids. De wandeling is helaas niet geschikt voor deelnemers die slecht ter been zijn.

Alvast een stukje geschiedenis
Voor de naam Wijk worden verschillende verklaringen gegeven. Meest waarschijnlijk is het afgeleid van het Romeinse vicus, of het Germaanse wik, dat beide "bocht" of "inham" betekent. Het naamdeel Duurstede komt van vroegere Dorestad, de handelsplaats die op zijn minst deels van Keltische oorsprong is.

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een landelijke ligging boven de grote rivieren in het midden van Nederland. Ze ligt aan de kruising van het Amsterdam-Rijnkanaal met de Lek en de splitsing van de Neder-Rijn in de Lek richting Rotterdam en de Kromme Rijn richting Utrecht.

In de Romeinse tijd bevond zich op de plek van het huidige Wijk bij Duurstede aan de Rijn een Romeins castellum, wellicht Levefanum. Ook liep de noordelijke grens (limes) van het Romeinse Rijk dwars door Wijk bij Duurstede.

In de vroege middeleeuwen lag hier een van de belangrijkste handelsplaatsen van Noordwest-Europa: Dorestad. Lange tijd is aangenomen dat Dorestad rond 850 viel door aanvallen van de Vikingen. Inmiddels wordt denkt men dat natuurlijke en (kerk)politieke factoren tezamen met de verschuivende machtsverhoudingen waarschijnlijk een belangrijkere rol speelden. De Rijnbedding verplaatste zich, de haven begon te verzanden en (ook toen al) was er sprake van waterstijging. Het verval van Dorestad betekende een periode van bloei voor Tiel, Deventer en later Utrecht. Er zijn vele vondsten gedaan in en rond Wijk bij Duurstede uit deze periodes uit onze vaderlandse geschiedenis, die onder andere te zien zijn in Museum Dorestad.

Wijk bij Duurstede kreeg in 1300 stadsrechten van Gijsbrecht van Abcoude. De plaats was gebouwd aan een in 1270 gebouwde woontoren die zou groeien tot Kasteel Duurstede. Waarschijnlijk is kort daarop ter verdediging van de stad begonnen met het aanbrengen van een aarden omwalling. Bij de omgrachting is deels gebruik gemaakt van de oude rivierbeddingen.

Midden 14e eeuw werd de stad in oostelijke richting uitgebreid en vermoedelijk werd in dezelfde periode de stad voorzien van een stadsmuur met stadspoorten (zoals de Veldpoort) en versterkingstorens. De stadsmuur en omgrachting werden rond 1445 vernieuwd.

Bijzonderheden
- Verzamelen tussen 13:15 en 13:30 uur
- Duur ca. 1,5 uur
- Na afloop: een afsluitend drankje op locatie.
- Bij annulering vindt geen restitutie plaats