Regionale Energiestategie

Een sub-groep van de klankbordgroep Ingenieurs en Energietransitie heeft de plannen van 30 Regionale Energiestrategie├źn becommentarieerd

Wat opvalt dat de Regio's ogenschijnlijk willekeurig bepaald zijn en dat het vermogen van 35 TWh dat ze moeten opwekken niet onderbouwd is. De vraag is of de RES-plannen wel voldoende draagvlak hebben. Een voorbeeld is het verduurzamen van bestaande woningen waarmee zeer hoge kosten gemoeid zijn.

De samenvatting van de sub-groep is te zien op de website van de klankbordgroep:

https://www.kivi.nl/afdelingen/klankbordgroep-ingenieurs-energietransitie/achtergrondinformatie

Met vriendelijke groet,
Gerard Thomas