Update samenvoeging KIVI regio’s Alkmaar, Haarlem en Noord-Holland

Na een enquête onder hun leden hebben de besturen van de regio’s Alkmaar, Haarlem en Noord-Holland in mei 2022 besloten om het samenvoegen van deze afdelingen met ingang van 1 januari 2023 voor te stellen aan het KIVI. Het KIVI Hoofdbestuur en vervolgens de Ledenraad hebben hiermee ingestemd en hebben bepaald dat de naam Noord-West het best past in de nomenclatuur van de KIVI regionale afdelingen. Inmiddels heeft het KIVI Bureau de nodige ledenadministratie wijzigingen uitgevoerd, zodat de 2023 contributiefacturen correct uitgestuurd konden worden.

Begin november zijn de bestuursleden van de voormalige regio’s bij elkaar gekomen om het wie, hoe, wat en wanneer van het nieuwe regionale bestuur nader te bespreken. Gekozen is voor een klein dagelijks bestuur – zie Bestuur/Contact pagina – wanneer nodig ondersteund door commissies, bijvoorbeeld voor het organiseren van technisch/maatschappelijke activiteiten, voor de Technische Hogeschool Afstudeerprijs en voor het beheer van de website. De aard, locaties en tijdstippen van de activiteiten, die tot nu toe door de regio’s georganiseerd werden, zullen in grote lijnen hetzelfde blijven.

Heeft u interesse om deel te nemen in een commissie, of heeft u nog vragen of opmerkingen, dan horen we graag van u.