Tijdens de regionale Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari 2016 werd met veel dankzegging afscheid genomen van George Brusse als bestuurslid. Theo Fikke neemt zijn taak van penningmeester over. Tevens neemt Tim Timmermans de taak van voorzitter over van Rien Vos, die aanblijft in het bestuur tot er een vervanger beschikbaar is.