Symposium en buffet: Energietransitie in Twente 

Twente is een van de dertig gebieden waar een Regionale Energie Strategie uitgedokterd wordt. De RES-regio’s moeten zorgen voor een halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Een flinke klus! Hoe gaan wij dat in Twente aanpakken? Wat komt er allemaal kijken bij zo’n omvangrijke verbouwing van de energievoorziening? Hoe zal de verhouding wind/zon uitpakken? Welke rol speelt batterijopslag daarbij? Daarnaast moeten we ook van het gas af, betekent dat meer stroomverbruik? Kan de warmte van grote datacenters nog uitkomst bieden? Techniek, bestuur en organisatie komen aan de orde tijdens dit symposium.

Met prof. André Doree (UT-hoogleraar Market- & Organisational Dynamics in Construction Industry), prof. Jos Keurentjes (UT-programmadirecteur Energy Innovation) en Tijs de Bree (gedeputeerde Provincie Overijssel en kartrekker energietransitie in Twente). Moderator: Peter Timmerman (Studium Generale).

De lezingen zijn gratis te volgen. Tijdens het programma zal er een buffet worden geserveerd, hiervoor vragen wij een eigen bijdrage. U kunt via de website aangeven (zie hiernaast) of u gebruik wilt maken van het buffet.

Kosten voor het buffet bedragen € 5,- voor studenten en € 10,- voor overigen.

Dit programma vindt plaats tijdens de Week van de Duurzaamheid in samenwerking met Studium Generale.