De sheets van de presentatie zijn te vinden onder 'Documenten'

Op dinsdag 14 november organiseert KIVI Regio Oost een bezoek aan de H2 Hub in Almelo.

Waterstof  kan wel eens een belangrijke rol gaan spelen in energie transitie. Hiervoor is in Twente een organisatie opgezet die faciliteiten levert aan ondernemers en kennisinstellingen.

"Via onderzoek en projecten bouwen we met elkaar kennis en ervaring op. Met concrete projecten, ontmoetingen en kennisuitwisseling dragen ondernemers en kennisinstellingen bij aan de energietransitie en een krachtige Twentse economie."

Er worden (pilot) projecten op gebied van opwekken en opslag, mobiliteit, hoge temperatuur verbranding en industriële processen opgezet die met lokale en regionale marktpartijen (ondernemers, overheid en kennisinstellingen) bestaande & nieuwe kennis en expertise worden gedeeld. Vervolgens worden de uitkomsten van deze projecten verwerkt in (nieuwe) toepassingen.

H2 Hub Twente heeft de volgende faciliteiten:

  • Beschikbaarheid van groene waterstof lokaal opgewekt met behulp van 1 MW aan zonnestroom
  • Lab- en testfaciliteiten
  • Werkruimtes voor lopende projecten, afgestemd met deelnemers en kennisinstellingen.
  • Werk- en vergaderruimte
  • H2 Fuel tanken (een eigen vulpunt)
  • Alle benodigde vergunningen voor het mogen werken met waterstof
  • Café Restaurant Collegezaal met een presentatieruimte voor circa 100 personen.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 – 15.30 uur      Ontvangst

15.30 – 16.10 uur      Presentatie rondom Learning Community en project HYGENESYS

16.10 – 16.15 uur      Presentatie Henri Ossevoort (senior adviseur energie en milieu)

16.15 – 17.00 uur      Rondleiding bij H2Hub

17.00 – 17.30 uur      Afsluiting + napraten

Deelname is gratis voor leden en studenten en kost 10 Euro voor overigen.

Aanmelden via de KIVI website.