Op dinsdag 17 oktober organiseren KIVI Regio Oost en Students Twente weer een KIVI Innovation Drink. Dit keer zijn we te gast in het Design Lab op de UT en zal SoundEnergy de presentatie verzorgen.

SoundEnergy is een ‘startup’ uit Enschede en heeft een technologie onwikkeld die door middel van geluidsgolven warmte omzet in koude. Daarnaast gebruiken ze ook geen schadelijke drijfgassen die de meeste airconditioningsystemen gebruiken. De technologie, die SoundEnergy heeft ontwikkeld werkt volgens een proces dat vergelijkbaar is met een Stirling motor. 

Het systeem gebruikt thermische energie (restwarmte of zonne-energie) en deze thermische energie wordt getransformeerd in een akoestische golf. De golf reist door een onder druk staande lus waarin hij verder wordt versterkt... het feedbackproces maakt de geluidsgolf sterker en sterker. De energie van de golf wordt omgezet in een lagere temperatuur door ze omgekeerd te verbinden. De geluidsgolven produceren kou door de warmte van de deeltjes af te leiden, zoals in een klassieke Stirling-cyclus.

Het systeem zelf verbruikt geen elektriciteit/energie. Het zet de uitgestoten afvalenergie, of thermische zonne-energie om in kou met een efficiëntie van 40-50%.

De rest van de warmte kan worden afgevoerd naar een koelbassin of de atmosfeer of verder hergebruikt worden. De enige onderdelen die stroom gebruiken zijn een kleine controller-eenheid voor nauwkeurigere kalibratie, en natuurlijk pompen om warmtedragende vloeistof naar binnen en koude vloeistof naar buiten te laten circuleren.

Peter Uriot en Jeroen Visser zullen bovenstaande presenteren tijdens de KIVI Innovation Drink. Na de presentatie is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje in het DesignLab.

Meer informatie op www.soundenergy.nl.

Een filmpje is te vinden op: https://youtu.be/ewB_l26IcKc