INSCHRIJVEN NIET MEER MOGELIJK I.V.M. BEREIKEN VAN HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

Bij de behandeling van patiënten worden geavanceerde technologieën meer en meer toegepast. Nieuwe innovatieve technologieën die tot stand komen door samenwerking van medici met fysici en ingenieurs. Zo worden radioactieve isotopen ontwikkeld die veelvuldig gebruikt worden voor diagnostiek maar ook voor therapeutische toepassingen. Nederland speelt een vooraanstaande rol bij de ontwikkeling van behandelmethodieken en de daarvoor noodzakelijke radioactieve stoffen. Patiënten verwachten ten alle tijden de beschikbaarheid van deze stoffen als ze deze nodig hebben. Weinigen realiseren zich wat noodzakelijk is om deze stoffen beschikbaar te hebben en hoe kwetsbaar de supply-chain wereldwijd is.

Tijdens dit symposium wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen in de Nucleaire Geneeskunde zowel vanuit de medische als ook de fysische, de politieke en financiële invalshoek. Er wordt inzicht gegeven hoe er aan gewerkt wordt ook voor volgende generaties radioactieve isotopen beschikbaar te hebben.

De volgende sprekers zullen een voordracht verzorgen:

- Dr. Marcel Stokkel - voorzitter Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde:

Nucleaire Geneeskunde: status en ontwikkeling

- Dr. Ir. Ronald Schram - directeur strategische allianties NRG:

Productie en ontwikkeling van medische isotopen

- Dr. Mark Konijnenberg - klinisch fysicus op afdeling Nuclear Medicine van het Erasmus MC Rotterdam

Therapeutische radionucliden: van laboratorium naar patiënt

- Dr. Hermen van der Lugt - directeur PALLAS:

PALLAS: garantie voor de beschikbaarheid van medische isotopen

Dr.Heleen Miedema, directeur Health opleidingen UT, zal deze middag het symposium voorzitten.

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Dit symposium is georganiseerd in samenwerking met Netherlands Nuclear Society, Technische Geneeskunde (Universiteit Twente) en Studievereniging Paradoks.

 

Programma

 -  uur Inloop met koffie, thee en een broodje
 -  uur Opening door de dagvoorzitter
 -  uur Presentaties
 -  uur Drankje en hapje in het Grand Café