In het project X-Lives worden innovatieve circulaire benaderingen van oplossingen ontwikkeld op het gebied van polymeren, vezels en minerale materialen. MKB-bedrijven die gebruik maken van polymeren, vezels en minerale materialen, kunnen samen met diverse kennisinstellingen op zoek gaan naar circulaire alternatieven om deze vervolgens te ontwikkelen en in de praktijk te toetsen. X-Lives kent een vereenvoudigde procedure voor modelprojecten van kortere duur.

Het X-Lives-programma heeft als doel MKB-bedrijven financieel te ondersteunen die willen innoveren op het gebied van circulariteit en grondstof-efficiƫnte economie, waarbij de innovatieve samenwerkingen tussen Nederlandse en Duitse bedrijven en onderzoeksinstellingen als partners noodzakelijk is, om zo gezamenlijke doelen te bereiken.

Het X-lives Interreg-programma subsidieert 50% van uw project idee, waarbij de begeleiding van de project partners volledig door het Interreg-programma wordt ondersteund.

Op 6 februari krijgt u informatie over ervaringen, hoe te komen tot een subsidieaanvraag en meer van Blue XPRT, een project partner van Euregio Rhein en Waal.

Meer informatie : https://www.euregio.org/x-lives/