Voor u ligt het voorjaarsprogramma 2018 van Regio Oost. Met dit programma willen we bijdragen aan de kernthema's van het KIVI: netwerken, professionalisering, de maatschappelijke rol van de ingenieur en belangenbehartiging.

Bekijk het programma hier.