Graag ontvangen wij u op maandag 13 februari 2023 voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in Dorpshuis Vijverzicht, Plein 3 in Borssele.

Aansluitend aan de jaarvergadering is er een buffet.

Het KIVI-regiobestuur Zeeland legt verantwoording af over het gevoerde regiobeleid in 2022 tegenover haar leden. U kunt uw mening geven over de gang van zaken binnen onze regio. Wij staan natuurlijk open voor uw ideeën voor lezingen, bezoeken en activiteiten kenbaar maken. Ter versterking van ons bestuur zijn wij nog steeds op zoek naar enthousiaste bestuursleden. Wilt u zich aanmelden, heeft u interesse of heeft u andere  vragen over het bestuurslidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden. Laat uw mening horen en meldt u aan voor deze avond.

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor KIVI-leden van de Regio Zeeland en er zijn geen kosten aan verbonden.