SFP staat voor Sustainable  Fuel Plant.

Deze installatie is in 2019 in gebruik genomen en maakt van de reststromen uit de agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie, die niet meer geschikt zijn voor gebruik door mens of dier, middels vergisting om naar biogas. Het biogas wordt vervolgens geschoond en opgewerkt tot groengas. Dit groengas kan vervolgens worden gebruikt voor verschillende doeleinden zoals b.v. voor aansluiting op het aardgasnet voor industrie of consument. Op deze locatie werken 8 medewerkers.

Specificaties in het kort:  

  • 40 miljoen m3 biomethaan per jaar (groengas voor 25.000 huishoudens)
  • Compostering
  • Waterzuivering

Presentatie en rondleiding door de heer Lars Huigen.

Bijzonderheden

  • Wegens beperkte maximum aantal deelnemers: alléén KIVI-leden.
  • Bij aanmelden vult elke deelnemer de naam in van het bedrijf waar hij/zij werkzaam is of gepensioneerd is.
  • SFP ontvangt voorafgaand aan het bezoek een lijst met deelnemers en het bedrijf waar ze werkzaam zijn.

Programma

 -  uur Ontvangst
 -  uur Presentatie over wat er op deze locatie gedaan wordt
 -  uur Rondlelding door het bedrijf